Anyone can drown.

No one should.

vår vision

På LifeBoard har vi en vision om att skapa världens säkraste stränder.

Vårt mål är att minska antalet drunkningsolyckor där LifeBoard finns med 50%. Badgäster utgör en avgörande del i insatser för att förebygga drunkning, och vi bidrar med utbildning och utrustning som ökar säkerheten på stranden. LifeBoard vill vara ledande inom forskning, utveckling och implementering av offentlig räddningsutrustning.

VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är att göra den bästa räddningsutrustningen för civila räddningsoperationer. När sekunder kan skilja mellan liv och död, är bara det bästa tillräckligt bra.

Det är därför LifeBoard har skapats och drivs i grunden av en förundran över hur långsam, komplex och föråldrad mycket offentlig räddningsutrustning idag är. På LifeBoard tillverkar vi innovativ och effektiv räddningsutrustning genom ett data-drivet och användarvänligt tillvägagångssätt. Vår räddningsutrustning utvecklas och optimeras kontinuerligt utifrån statistik och simulerade användartester med civila i öppet vatten. Vi vill bidra till att göra kunskap och räddningsutrustning lättillgänglig för alla som kan komma att utföra ett räddningsförsök.

Brinner du också för att öka vattensäkerheten?

Kontakta oss här och hör hur du kan bli en del av LifeBoard-communityn.

Kontakta oss här

VÄRDEN & MÅL

På Team LifeBoard står vi aldrig stilla. Världen utvecklas ständigt och därför är vi likadana. Vi vill skapa säkra stränder utan att lämna ett negativt fotavtryck och därför arbetar vi aktivt med följande mål för hållbar utveckling;

3. HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Varje år förlorar mer än 30 000 människor i Europa sina liv genom drunkning.

Bara i Sverige omkom 97 människor på grund av drunkning under 2021. Det är något vi kan ändra på!

Drunkningsolyckor kan stoppas genom att ge flytkraft till den behövande, och detta måste göras snabbt, eftersom drunkning kan inträffa på mindre än en minut. Tidiga insatser av civila strandbesökare kan rädda drunknande offer från bestående skador och dödlig drunkning. Det händer dock ofta att räddningsutrustning varken är tillgänglig eller tillräckligt effektiv, vilket kan leda till riskfyllda räddningsoperationer.

Vad ska vi göra?

LifeBoard har som mål att minska risken för drunkningar genom att öka säkerheten, utbildningen, framgångsgraden och användningen av räddningsutrustning för civila räddningsoperationer. På så sätt kan drunkningsolyckor förebyggas innan de får bestående eller dödliga konsekvenser för både familjer och samhället.

12. ANSVARSFULL KONSUMTION OCH PRODUKTION

Ökad produktion kan skapa onödigt stora utsläpp om det inte görs klokt.

Vad ska vi göra?

LifeBoard designas, utvecklas och produceras lokalt i Danmark. Därför har vi ingen onödig transport och en fullständig överblick över hur produkten kommer från fabriken till stranden. Vi arbetar kontinuerligt för att minska materialförbrukning och finna återvinningsalternativ utan att kompromissa med säkerhet och produktlivslängd. GPS-spårning minskar vandaliseringen och gör det möjligt att söka efter förlorad utrustning, och alla lösa delar kan enkelt bytas ut så att produktens livslängd kan maximeras.

1
Visa Lifeboard

14 MARINT LIV

Stranden ger en inblick i, vad som sker under ytan, och det är svårt att förbise avfall som hamnat i havet. Det finns ett starkt fokus på att lösa utmaningen från både medborgare och offentlig sektor, och vi vill naturligtvis bidra till att göra både havet och stranden renare.

Vad ska vi göra?

Vi arbetar därför aktivt under hela 2021 för att utveckla och demonstrera hur återvunnen plast från fiskenät kan ersätta en del av den plast vi använder i LifeBoard. Att återanvända plast i en säkerhetsprodukt är långt ifrån en lätt uppgift, eftersom vi ställer höga kvalitetskrav.

För varje kilo ny plast vi kan byta ut i LifeBoard släpps cirka 82% mindre CO2 ut. Vi hoppas kunna bidra till att färre fiskenät och mindre avfall hamnar i havet genom att skapa ett ekonomiskt incitament att återvinna plasten. Samtidigt vill vi tänja på gränserna för användningen av återvunnen plast och inspirera de medborgare som anstränger sig för att hålla sin lokala strand ren.