Integritetspolicy

Integritetspolicy

Införandet
När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll. Om du inte vill att information om dig ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. I avsnitten nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan dock inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt för dig att radera eller blockera cookies. Du kan göra detta genom att följa den här guiden.

Om du följer instruktionerna och raderar eller blockerar cookies blir annonserna du ser bara mindre relevanta för dig, medan de visas oftare. Samtidigt kan du också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part som youtube.

Personuppgifter

I allmänhet
Personuppgifter är någon form av information som i en eller annan utsträckning kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta sker till exempel genom vanliga interaktioner på webbplatsen, till exempel genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev, delta i en tävling / undersökning eller annan användning av tjänster.

Vi samlar vanligtvis in och bearbetar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska plats samt vilka sidor du klickar på. I den mån du ger uttryckligt samtycke och anger informationen själv behandlar vi även: Namn och e-post.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller förs till kännedom om obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Avsikt
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att kunna förse dig med de tjänster du har begärt, till exempel att ta emot nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Vi behåller information under den tid som tillåts enligt lag och vi raderar den när den inte längre är nödvändig eller relevant. Perioden beror på informationens art och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som informationen är känd och om vi använder tredje part. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet om cookies ovan. Informationen används för riktad annonsering.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc.m kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål

Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av data. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandling av information om dig. Om informationen om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en begäran om detta.

Förläggare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

LifeBoard A/S

C. A Olesens gade 4, Ålborg och Frederiksholm kanal 30, Köpenhamn

(+45) 27 12 04 86

[email protected]

juni 2021