LifeBoard™

Lifeboard

Redningsudstyr der gør en forskel

Vi skræddersyer sikkerhedsløsninger til hver enkelt strand, er du interesseret i at tale om vandsikkerhed på din strand så du meget velkommen til at kontakte os

 

Målet med LifeBoardet er, at ingen reddere kommer til skade under redningsforsøg og at antallet af baderelaterende druknedødsfald nedsættes med 50%. LifeBoardet sikrer, at civile reddere har det nødvendige værktøj ved hånden, til på sikker vis at hjælpe andre i nød. Ulykker kan standses hurtigere, hvilket mindsker risikoen for varige mén og hospitalisering af ofre for nærdrukning.

Lifeboard

By

WeConsider

Målet med LifeBoardet er, at ingen reddere kommer til skade under rednings- forsøg og at antallet af baderelaterende druknedødsfald nedsættes med 50%. LifeBoardet sikrer, at den civile redder har det nødvendige værktøj ved hånden, til på sikker vis at hjælpe andre i nød. Ulykker kan standses hurtigere, hvilket mindsker risikoen for varige mén og hospitalisering af ofre for nærdrukning.

Se hvordan LifeBoardet halvere redningstiden

LifeBoardet halverer redningstiden

Sådan standser
du ulykken!

Sådan får du standset ulykken!

Muligheder med LifeBoard™

Der er behov for LifeBoardet på de danske strande, så civile har et flydemiddel ved hånden til at kunne redde en nødstedt i tide. Med LifeBoards skabes et nyt fokus på civil kystlivredning. Med dette tiltag løser vi, med et innovativt produkt, et samfundsrelateret problem om at reducere antallet af drukneulykker.

LifeBoardet er valideret og testet af brugere samt TrygFondens Kystlivreddere til BølgeCamp 2019.

Illustrationen viser fatale badeulykke fra 2001-2017 og Livreddertårne opsat på stratetiske badestrande

I forlængelse af

livreddertårn

For en større dækning af stranden kan LifeBoardet stå i forlængelse af livreddertårne i sommerperioden.

80% af livreddende aktioner forgår uden for livredderområdet (Respekt for vand’19)

Ofte vil strandgæster bevæge sig længere ned at stranden for at komme væk fra de mere travle områder, det udgøre så en større risiko for eks. revlehuller eller svære vandforhold.

På nuværende placeringer

LifeBoardet er let at montere på allerde eksisterende rørprofiler, som en erstatning af rednings post eller på et strandnummer. Det kan give din strand øget sikkerhed uden større tiltag

Kontakt os