Det er der intet der tyder på – tværtimod!

Vi har adspurgt badegæster på strande uden redningsudstyr med redningskrans og med LifeBoard, hvad de ville gøre, hvis de så en drukneulykke 100 meter fra land. Hertil svarede ca. 80%, at de vil alarmere andre badegæster eller 1-1-2 som det første.
Ca. 60% af strandgæster svarer, at de ville foretage et redningsforsøg i vandet, uanset om der er en redningskrans, et LifeBoard eller intet udstyr på stranden.
Det tyder altså ikke på, at redningsudstyr kan få strandgæster til at føle sig uhensigtsmæssigt presset til at foretage et redningsforsøg.