LifeBoard er designet til områder med badegæster eller rekreative aktiviteter på vand, f.eks. badestrande og søer. I disse områder er faldulykker i vand mindre hyppige, og redningskransens rækkevidde med kast på ca. 5-10 meter ofte være utilstrækkeligt, da mange badeaktiviteter foregår længere fra land.

Kigger vi på vores spørgeskemaundersøgelse viste denne at der stor forskel på hvor vidt de ville anvende det pågældende redningsudstyr eller anden opdrift. 4/10 ville bruge opdrift under en redning på strande med redningskrans mod 8/10 på strande med LifeBoard. Det svarer til 3 gange færre højrisikoredninger, uden opdrift, på strande med LifeBoard.

Hvis du er i tvivl om dit valg, så er du velkommen til at kontakte os for uforpligtigende rådgivning.