Offentligheden respekterer LifeBoard som redningsudstyr!
På trods af at tyveri og hærværk er en hyppig bekymring, har vi over flere sæsoner endnu ikke oplevet hærværk. Vi tillægger GPS-sporing en stor afskrækkende effekt, da vi hos LifeBoard kan monitorere og opspore alt udstyr.